|

Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 601 έως 800

Οι ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 από την Dell φροντίζουν πλήρως τις ανάγκες σας για τη διαχείριση των ετικετών. Το πακέτο περιλαμβάνει 200 ετικέτες, με αρίθμηση από το 601 έως 800. Οι ετικέτες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τα μέσα ταινίας LTO6.Εξάρτημα κατασκευαστή : G6N5T
Εξάρτημα Dell : 440-12106

Συμβατότητα
Προσθήκη στο καλάθι
Compatible Products
Προσθήκη στο καλάθι
Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 601 έως 800
Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 601 έως 800
Ξεκινάει από€ 123,99
χωρίς ΦΠΑ και αποστολή
 
Διεύθυνση email:
(Limit 3 Emails separated by ',' or ';')
Εισαγάγετε έγκυρο email
Εισαγάγετε 3 ή λιγότερα email
Μήνυμα email:
(up to 300 characters)
Αποστολή
The Product has been added to your Wish List