|

Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 801 έως 1000

  • Ειδικά σχεδιασμένες για χρήση με ταινία LTO6
  • Το πακέτο μέσων περιλαμβάνει 200 ετικέτες, με αρίθμηση από το 801 έως 1000
Οι ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 από την Dell™ φροντίζουν πλήρως τις ανάγκες σας για τη διαχείριση των ετικετών. Το πακέτο περιλαμβάνει 200 ετικέτες, με αρίθμηση από το 801 έως 1000. Οι ετικέτες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τα μέσα ταινίας LTO6.Εξάρτημα κατασκευαστή : D37M1
Εξάρτημα Dell : 750-AAAX
Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στο καλάθι
Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 801 έως 1000
Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 801 έως 1000
Ξεκινάει από€ 39,99
χωρίς ΦΠΑ και αποστολή
 
Διεύθυνση email:
(Limit 3 Emails separated by ',' or ';')
Εισαγάγετε έγκυρο email
Εισαγάγετε 3 ή λιγότερα email
Μήνυμα email:
(up to 300 characters)
Αποστολή
The Product has been added to your Wish List