|

Ετικέτες μέσων ταινίας LTO7 Type-M – Αριθμοί ετικετών 1 έως 200

  • Ειδικά σχεδιασμένες για χρήση με ταινία LTO7 Type-M
  • Το πακέτο μέσων περιλαμβάνει 200 ετικέτες, με αρίθμηση από το 1 έως 200
Οι ετικέτες μέσων ταινίας LTO7 Type-M από την Dell™ φροντίζουν πλήρως τις ανάγκες σας για τη διαχείριση των ετικετών. Το πακέτο περιλαμβάνει 200 ετικέτες, με αρίθμηση από το 1 έως 200. Οι ετικέτες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τα μέσα ταινίας LTO7 Type-M.Εξάρτημα κατασκευαστή : JMMVF
Εξάρτημα Dell : 389-DFQE
Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στο καλάθι
Ετικέτες μέσων ταινίας LTO7 Type-M – Αριθμοί ετικετών 1 έως 200
Ετικέτες μέσων ταινίας LTO7 Type-M – Αριθμοί ετικετών 1 έως 200
Ξεκινάει από€ 150,00
χωρίς ΦΠΑ και αποστολή
 
Διεύθυνση email:
(Limit 3 Emails separated by ',' or ';')
Εισαγάγετε έγκυρο email
Εισαγάγετε 3 ή λιγότερα email
Μήνυμα email:
(up to 300 characters)
Αποστολή
The Product has been added to your Wish List