|

Οι μεταγωγείς της σειράς Dell Networking H1000 Edge

Οι μεταγωγείς της σειράς Dell Networking H1000 Edge, οι οποίοι βασίζονται σε αρχιτεκτονική Intel® Omni-Path, δημιουργούν δομές, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των πιο απαιτητικών εφαρμογών, με υψηλή απόδοση ρυθμού μηνυμάτων, αιτιοκρατικό χρόνο καθυστέρησης και βελτιωμένη ολοκληρωμένη αξιοπιστία. Απαντώντας στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες επεξεργαστικής ισχύος και αριθμού πυρήνων, η δομή Intel® Omni-Path υποστηρίζει υψηλό εύρος ζώνης και απόδοση ρυθμού μηνυμάτων από κάθε κόμβο μέσω της δομής.Εξάρτημα κατασκευαστή : 55TJ5
Εξάρτημα Dell : 492-BBUO
Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στο καλάθι
Οι μεταγωγείς της σειράς Dell Networking H1000 Edge
Οι μεταγωγείς της σειράς Dell Networking H1000 Edge
Ξεκινάει από€ 2.820,99
χωρίς ΦΠΑ και αποστολή
 
Διεύθυνση email:
(Limit 3 Emails separated by ',' or ';')
Εισαγάγετε έγκυρο email
Εισαγάγετε 3 ή λιγότερα email
Μήνυμα email:
(up to 300 characters)
Αποστολή
The Product has been added to your Wish List