|

Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 201 έως 400

  • Ειδικά σχεδιασμένες για χρήση με ταινία LTO6
  • Το πακέτο μέσων περιλαμβάνει 200 ετικέτες, με αρίθμηση από το 201 έως 400
Οι ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 από την Dell™ φροντίζουν πλήρως τις ανάγκες σας για τη διαχείριση των ετικετών. Το πακέτο περιλαμβάνει 200 ετικέτες, με αρίθμηση από το 201 έως 400. Οι ετικέτες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τα μέσα ταινίας LTO6.Εξάρτημα κατασκευαστή : 4R5D4
Εξάρτημα Dell : 750-AAAI
Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στο καλάθι
Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 201 έως 400
Ετικέτες μέσων ταινίας LTO6 – Αριθμοί ετικετών 201 έως 400
Ξεκινάει από€ 41,99
χωρίς ΦΠΑ και αποστολή
 
Διεύθυνση email:
(Limit 3 Emails separated by ',' or ';')
Εισαγάγετε έγκυρο email
Εισαγάγετε 3 ή λιγότερα email
Μήνυμα email:
(up to 300 characters)
Αποστολή
The Product has been added to your Wish List